Za globalne zahtjeve

Trebate li vašu robu brzo i sigurno otpremiti unutar zemlje ili u inozemstvu? Ili biste želeli da uštedite sebi nevolje u bavljenju sitnim slovima u carinjenju? Ili vam možda treba da vaša roba bude privremeno uskladištena neko vreme. Imat ćete mnogo potreba kada je u pitanju vaše špedicija, carinjenje i skladišna logistika. Ali što je najvažnije, potreban vam je pouzdan partner: ETNA.