Za zahtjeve iz cijelog svijeta

Špedicija, carinjenje i logistika skladištenja - to je naš svijet. S više od 60 zaposlenika i pet lokacija, transportiramo vaše pošiljke širom svijeta, bez obzira na brzinu, veličinu i težinu. Kod nas možete iskoristiti više od 40 godina iskustva u međunarodnom prijevozu robe i pouzdanoj mreži nacionalnih partnera i međunarodnih agenata. Budući da naš etos nije jednodimenzionalan, mi smo članovi raznih udruga kao što su: IATA (Međunarodna udruga zračnog prometa), ALU (Asian Logistics Umbrella), WFO (Svjetska organizacija prijevoza tereta) i SPEDLOGSWISS (Švicarska udruga za međunarodnu špediciju i logistička poduzeća). Također koristimo TERCO - pretovarnu točku za intermodalni prijevoz u Chavornayu.